Nguyên Khí

48-0A1U-WZNG 1.6lbs
US$25.00
Stock 18

... Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn.

addthis

'... Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếumà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việcgiáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việccần thiết...” - Thân Nhân Trung (văn bia tiến sĩ năm nhâm tuất, 1442) văn miếuquốc tử giám - Hà Nội

  • Tác Giả: Hoàng Minh Tường.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 428 .
  • Kích Thước: Cao 9' x Rộng 6' x dầy 1'.
  • Trọng Lượng: 1.6 lbs.

No recommended products at the moment.