Ngôn Ngữ và Quyền Lực

KO-MZEO-W2VB 1.45lbs
US$19.00
Stock 9

Cuốn sách này là tập hợp các tiểu luận hướng đến những vấn đề như thế và, phần lớn, đã được đăng tải trên hai trang mạng Tiền Vệ và talawas. Sẽ có một vài chi tiết hay luận điểm bị lập lại nhưng tác giả không thể lược bỏ bởi phải tôn trọng bố cục của bài viết và tính liền lạc trong lập luận.

addthis

Cuốn sách này là tập hợp các tiểu luận hướng đến những vấn đề như thế và, phần lớn, đã được đăng tải trên hai trang mạng Tiền Vệ và talawas. Sẽ có một vài chi tiết hay luận điểm bị lập lại nhưng tác giả không thể lược bỏ bởi phải tôn trọng bố cục của bài viết và tính liền lạc trong lập luận.

Theo từng bậc và từng góc độ, có thể sẽ có những bài không hoàn toàn đề cập đến đề tài 'ngôn ngữ/quyền lực” nhưng mẫu số chung vẫn luôn là tác động của quyền lực: quyền lực của một hệ thống cai trị có thể thao túng nguồn sống con người hay quyền lực của một một hệ thống văn hoá với những tín lý, những thói quen thâm căn cố đế. Vấn đề là những quyền lực ấy đã thực sự tác động đến nhân cách và cách sống của chúng ta: cách chúng ta xử sự, cách chúng ta nói, viết, ăn, gọi tên một món ăn hay nơi để đến ăn và, thậm chí, cả cách mà những thành phần bất hảo đặt tên cho thứ thần quyền chỉ tồn tại trong ám ảnh tội phạm của họ.

Đó, nói cho cùng, cũng thuộc về phạm trù của quyền lực và ngôn ngữ.

  • Tác Giả: Nguyễn Hoàng Văn.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 402 .
  • Kích Thước: Cao 9' x Rộng 6' x dầy 1'.
  • Trọng Lượng: 1.45 lbs.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.