Ngày Long Trời Đêm Lở Đất

NX-ZG68-V2VN 1lbs
US$15.00
Stock 3

Một tác phẩm rất 'Phật” ở điểm, khác với người duy vật, tác giả không coi 'chết là hết” (một quan niệm vừa nghèo nàn, vừa vô trách nhiệm). Ở đây, cõi âm dương tương thông, và chết chỉ là một trạng thái chồng cái nghiệp (thiện hay ác) của mình một niềm tin không lay chuyển được của người Việt.

addthis

Một tác phẩm rất 'Phật” ở điểm, khác với người duy vật, tác giả không coi 'chết là hết” (một quan niệm vừa nghèo nàn, vừa vô trách nhiệm). Ở đây, cõi âm dương tương thông, và chết chỉ là một trạng thái chồng cái nghiệp (thiện hay ác) của mình một niềm tin không lay chuyển được của người Việt.

Người thiện như Mai Duy Vỹ tất sẽ được giải thoát sau khi rũ cái nghiệp của mình còn kẻ ác, cuốn tiểu thuyết không nói ra mà ngụ ý, tất sẽ đi vào một kiếp súc sinh. 'Đọc ‘Ngày Long Trời Đêm Lở Đất’, tôi cảm nhận rằng Trần Thế Nhân đã thực hiện đúng thiên chức cao quý của người cầm bút để không tự nhốt mình trong cái 'chuồn văn” tù túng, ngột ngạt với đủ loại ý thức hệ Mác Lê, đảng tính, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa... vớ vẩn, nhảm nhí, không tự ép mình phải đi theo 'lề phải” của kẻ cầm quyền, ông mới có thể sáng tạo nên một thiên tiểu thuyết – nói theo từ ngữ thời thượng trong nước – sáng giá như vậy. Sáng giá cả về tính chân thật, cả về mặt văn chương.” (Nguyễn Minh Cần)

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 369 .
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5.5' x dầy 0.7'.
  • Trọng Lượng: 15.6 oz.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.