Nếu Đi Hết Biển

F6-QWL5-DNQJ 0.6lbs
US$12.00
Stock 19

Cuốn sách này được xuất bản không có tham vọng đưa ra một sự lý giải nào. Nó cũng không nhằm mục đích bắc một cái cầu qua đại dương để làm nên một sự cảm thông hay hàn gắn những vết thương chưa lành, mặc dù trên một bình diện nào đó, nó có thể tạo nên được sự đồng cảm ở đây đó, bên trong hay bên ngoài nước.


addthis

Cuốn sách này được xuất bản không có tham vọng đưa ra một sự lý giải nào. Nó cũng không nhằm mục đích bắc một cái cầu qua đại dương để làm nên một sự cảm thông hay hàn gắn những vết thương chưa lành, mặc dù trên một bình diện nào đó, nó có thể tạo nên được sự đồng cảm ở đây đó, bên trong hay bên ngoài nước.

Nhưng thiết tưởng, vì tiền đồ của dân tộc và vì tương lai của đất nước, việc tạo nên một sự đồng cảm dù nhỏ nhoi giữa những con người đặt quyền lợi của dân tộc lên trên tất cả mọi nhân danh hay ý đồ nào khác, thiết tưởng là điều không thừa nếu không nói là cần thiết. Giá trị của cuốn sách nhỏ này, nếu có, là nằm ở đó.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 222
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy .8'
  • Trọng Lượng: 0.625

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.