Mấy Vấn Đề Phê Bình Và Lý Thuyết Văn Học

IP-TWP7-ZLKE 1.7lbs
US$28.00
Stock 19

...việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Theo tôi, đó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.


Nguyễn Hưng Quốc

addthis

Vừa nhắm vào văn hoá viết vừa nhắm vào văn hoá đọc, trong cuốn sách này, tôi đề cập đến mấy vấn đề chính: vai trò của lý thuyết, chức năng điển phạm hoá (canonization) và giải điển phạm hoá (decanonization) của phê bình, nhu cầu đổi mới, đề tài chiến tranh trong quan hệ với hiện thực và với quá trình tái cấu trúc ký ức tập thể, ý nghĩa của văn hoá tục, tính văn bản và liên văn bản của văn học, lưu vong với tư cách một phạm trù mỹ học, và cuối cùng, việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Theo tôi, đó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.

Nguyễn Hưng Quốc

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 361 .
  • Kích Thước: Cao 9' x Rộng 6' x dầy 0.8'.
  • Trọng Lượng: 1.7 lbs.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.