Tuyển Tập Huy Phương

Tuyển Tập Huy Phương
Có lẽ do chính cái thiện tâm của mình mà tác giả Huy Phương đã có một số độc gỉa đông đảo yêu thích và tin cậy ông trong một thời gian dài như thế. Trong văn chương cũng như trong nhiều lãnh vực khác của đời sống, thời gian vẫn là thước đo chính xác nhất cho mọi sự việc. Với thời gian, cái thực với cái giả, cái thiện với cái ác sẽ hiển lộ ra rõ ràng.
Our PriceUS$40.00
CodeTTHP-HP2020
Stock 5
Weight 3
Save wishlist

Sau cùng là cái tâm của người viết. Tôi nghĩ yếu tố bàng bạc mà lại chinh phục người đọc mạnh mẽ hơn cả chính cái lành, cái thiện, cái chân thực trong văn của Huy Phương. Riêng tôi đọc văn của ông tôi luôn luôn cảm thấy tin cậy, trước hết tin cậy những điều ông viết ra đã được nghiên cứu sàng lọc kỹ càng. Và ở một mức độ cao hơn, tôi cảm được cái ý hướng tốt đẹp của ông khi trình bày một đề tài. Khi chọn một đề tài, tác giả muốn hướng người đọc đến một ý thiện, dù đó là chuyện xót thương, hay phẫn nộ, hay vui cười.

Có lẽ do chính cái thiện tâm của mình mà tác giả Huy Phương đã có một số độc giả đông đảo yêu thích và tin cậy ông trong một thời gian dài như thế. Trong văn chương cũng như trong nhiều lãnh vực khác của đời sống, thời gian vẫn là thước đo chính xác nhất cho mọi sự việc. Với thời gian, cái thực với cái giả, cái thiện với cái ác sẽ hiển lộ ra rõ ràng.

Nhà Văn Phạm Phú Minh
No recommended products at the moment.
 
Những Chiếc Lá Rơi
Tuyển tập Fallen Leaves (Những Chiếc Lá Rơi) do Yale University xuất bản vào năm 1989, được dùng làm tài liệu cho sinh viên, học sinh khảo cứu về lịch sử và chiến tranh Việt trong giai đoạn khói lửa từ năm 1940 đến năm 1975.
Our Price: US$25.00

click to see more

 
Tuyển tập Fallen Leaves (Những Chiếc Lá Rơi) do Yale University xuất bản vào năm 1989, được dùng làm tài liệu cho sinh viên, học sinh khảo cứu về lịch sử và chiến tranh Việt trong giai đoạn khói lửa từ năm 1940 đến năm 1975.
Our Price: US$25.00

click to see more