Tuyển Tập Huy Phương

TTHP-HP2020 3lbs
US$40.00
Stock 17

Có lẽ do chính cái thiện tâm của mình mà tác giả Huy Phương đã có một số độc gỉa đông đảo yêu thích và tin cậy ông trong một thời gian dài như thế. Trong văn chương cũng như trong nhiều lãnh vực khác của đời sống, thời gian vẫn là thước đo chính xác nhất cho mọi sự việc. Với thời gian, cái thực với cái giả, cái thiện với cái ác sẽ hiển lộ ra rõ ràng.

addthis

Sau cùng là cái tâm của người viết. Tôi nghĩ yếu tố bàng bạc mà lại chinh phục người đọc mạnh mẽ hơn cả chính cái lành, cái thiện, cái chân thực trong văn của Huy Phương. Riêng tôi đọc văn của ông tôi luôn luôn cảm thấy tin cậy, trước hết tin cậy những điều ông viết ra đã được nghiên cứu sàng lọc kỹ càng. Và ở một mức độ cao hơn, tôi cảm được cái ý hướng tốt đẹp của ông khi trình bày một đề tài. Khi chọn một đề tài, tác giả muốn hướng người đọc đến một ý thiện, dù đó là chuyện xót thương, hay phẫn nộ, hay vui cười.

 
Có lẽ do chính cái thiện tâm của mình mà tác giả Huy Phương đã có một số độc giả đông đảo yêu thích và tin cậy ông trong một thời gian dài như thế. Trong văn chương cũng như trong nhiều lãnh vực khác của đời sống, thời gian vẫn là thước đo chính xác nhất cho mọi sự việc. Với thời gian, cái thực với cái giả, cái thiện với cái ác sẽ hiển lộ ra rõ ràng.
 
Nhà Văn Phạm Phú Minh
No recommended products at the moment.