Hồi Ký Võ Long Triều Tập 2

FY-A6BZ-Q47R-BM 1.7lbs
US$20.00
Stock 10

Tác phẩm Hồi Ký Tập II của ông mang nhiều chi tiết về các sinh hoạt chính trị, các nhân vật lãnh đạo thời Đệ Nhị Cộng Hòa, và nhiều điều đến nay mới được tiết lộ. * Đây là sưu tập có sửa chữa lại những bài đã đăng trên Nhật báo Người Việt trong hai năm 2006-2008, thêm với lời giới thiệu của Cựu Đại Sứ Bùi Diễm và nhà văn Trần Phong Vũ. Xin kính cáo cùng bạn đọc.

addthis

u*LỜI GIỚI THIỆU: HỒI KÝ VÕ LONG TRIỀU II –

Tác phẩm Hồi Ký Tập II của ông mang nhiều chi tiết về các sinh hoạt chính trị, các nhân vật lãnh đạo thời Đệ Nhị Cộng Hòa, và nhiều điều đến nay mới được tiết lộ. * Đây là sưu tập có sửa chữa lại những bài đã đăng trên Nhật báo Người Việt trong hai năm 2006-2008, thêm với lời giới thiệu của Cựu Đại Sứ Bùi Diễm và nhà văn Trần Phong Vũ. Xin kính cáo cùng bạn đọc.

” – Võ Long Triều. TÁC GIẢ: Tác giả Võ Long Triều du học tại Pháp năm 1951 đến 1961, tốt nghiệp kỹ sư trường Quốc Gia Canh Nông Paris, Grignon. Ông nguyên là Tổng trưởng Thanh Niên Nội Các Chiến Tranh Việt Nam Cộng Hòa từ 1966 đến 1967; Dân biểu Quốc Hội từ 1971 đến 1975, và là Chủ nhiệm Nhật báo Ðại Dân Tộc. Sau 1975, ông bị Cộng Sản cầm tù 11 năm, sau đó ông sang Pháp sống từ 1991 đến 1997 và làm biên tập viên phát thanh cho Ðài RFI; ông hiện sống tại Fresno-California và tiếp tục viết báo. Ông cũng từng là nhà bình luận trên các đài truyền hình SBTN và VHNTV. Trong tập này: Lời giới thiệu của Cựu Đại Sứ Bùi Diễm. Nhận định về Hồi Ký Tập II của Nhà Văn Trần Phong Vũ. Thư của Cựu Đại Tá Phan Văn Minh, nguyên Đổng Lý Văn Phòng Phó Tổng Thống i. Quốc Hội Lập Hiến ii. Tổng Thống Thiệu Truất Phế Thủ Tướng Lộc iii. Thủ Tướng Trần Văn Hương iv. Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ Âm Mưu Đảo Chánh v. Hội Đàm Paris vi. Có Thành Phần Thứ Ba Không? Vii. Trung Tướng Đỗ Cao Trí Chuẩn Bị Lật Đổ Nguyễn Văn Thiệu viii. Đố Kỵ Giữa Tổng Thống Thiệu Và Tôi ix. Ứng Cử Dân Biểu Quốc Hội x. Nhà Báo Bất Đắc Dĩ xi. Dân Biểu Nguyễn Tấn Đời xii. Tù Cộng Sản xiii. Chuyện Về Phòng Tập Thể xiv Phụ Lục Hình Ảnh I. Học Châm Cứu xv. Cộng Sản Gom Tù Hạng Nặng Về Ba Phong Khu fg xvi. Chấm Dứt Cảnh Tù Tội xvii. Thủ Tục Xuất Ngoại xviii. Nghĩ gì về việc Lãnh Đạo Chiến Tranh Sau Ngày Đảo Chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm? Phụ Lục Hình Ảnh II

  • Tác Giả: Võ Long Triều.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 528.
  • Kích Thước: Cao 8.5" x Rộng 5.5" x 1.3"
  • Trọng Lượng: 1.7 lbs.

No recommended products at the moment.