Sóng Vỗ Bèo Trôi - Tạp Ghi Huy Phương

SVBTTGHP-HP2019 1.3lbs
US$25.00
Stock 13

Số ai có sao Thái Dương cư cung Thiên Di, khó bảo toàn tổ nghiệp ở quê hương, vận này rất xấu!

addthis

Ông Thầy Tử Vi không vui, nói với tôi: "Cứ như lá số này của gia đình ông, thì trong vận hạn 10 năm sắp tới của ông xem như là một vận xấu kéo khá dài. Số ông có Thái Duong hãm ư di cung, nan chiêu tổ nghiệp, ly tổ vi hung. Số ai có sao Thái Dương cu cung Thiên Di, khó bảo toàn tổ nghiệp ở quê hương, vận này rất xấu! Số cháu trai thì Vũ Phá Ty Hợi Di cung - Tha phương cầu thực lao tâm phất lực. Hai sao Vũ Khúc, Phá Quân ở cung Di, phải vất vả lắm mới có miếng ăn, không chừng phải bỏ xứ ra đi!"

  • Tác Giả: Huy Phương.
  • Bìa Mềm
  • Số Trang: 344.
  • Kích Thước: Cao 9" x Rộng 6" x Dầy 1"
  • Trọng Lượng: 1.3
No recommended products at the moment.