KYTB Lò Đào tạo Cán bộ Sách động của Quốc tế Cộng sản - Tập 1

RL-CRVV-02EG 2.85kg
US$35.00
Stock 1

LỜI GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: Tài liệu dày trên 1500 trang, chia làm 2 Tập. Tập 1 (phát hành năm 2013) có 4 chương (688 trang). Tập 2 (sẽ phát hành năm 2014) có 3 chương (800+ trang). Tập 1 có danh sách tài liệu tham khảo (bibliography), phụ lục (appendice), và danh mục (index), 72 ảnh (54 màu, 18 đen trắng) và bản đồ màu.

addthis

LỜI GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: Tài liệu dày trên 1500 trang, chia làm 2 Tập. Tập 1 (phát hành năm 2013) có 4 chương (688 trang). Tập 2 (sẽ phát hành năm 2014) có 3 chương (800+ trang). Tập 1 có danh sách tài liệu tham khảo (bibliography), phụ lục (appendice), và danh mục (index), 72 ảnh (54 màu, 18 đen trắng) và bản đồ màu.

Bố cục của Tập 1: Chương Đầu: Lời phi lộ; Chương II: Nguồn gốc trường đào tạo cán bộ sách động cộng sản; Chương III: Chương trình đào tạo cán bộ sách động cộng sản; Chương IV: Những học viên cộng sản Việt Nam đã sang Nga học.

Nội dung của Tập 1 chú trọng 3 đề tài theo thứ tự: (1) Trường đào tạo cán bộ sách động cộng sản, (2) Chương trình đào tạo cán bộ sách động cộng sản, và (3) Những học viên cộng sản Việt Nam đầu tiên đã sang Liên sô học làm cách mạng. Trong Chương Đầu, tác giả định nghĩa rõ nhóm chữ 'cán bộ cộng sản sách động.” Tại các trang tiếp theo: Mục đích của sách, Bố cục của toàn bộ sách (Tập 1 và Tập 2), và Phương pháp dùng trong công tác biên khảo. Phương pháp biên soạn được trình bày rõ ràng, giúp người đọc dễ theo dõi các sự kiện xưa, tên người, và địa danh được dẫn chứng. Tại Chương II tác giả cho biết sự trưởng thành của chế độ cộng sản do Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Liên sô lãnh đạo: cán bộ cộng sản là yếu tố căn bản. Tại Chương III, những chương trình đã được áp dụng tại các trường của Quốc tế Cộng sản, dạy cho học viên cộng sản từ các nước trên thế giới đến Liên sô học làm cách mạng. Việc phân tích những chương trình này làm rõ nét yêu cầu đào tạo cán bộ: trang bị vừa lý thuyết cộng sản lẫn kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Trong Chương IV, tác giả cẩn thận ghi chép lý lịch của từng học viên cộng sản Việt Nam đầu tiên đã sang Nga học. Nói chung, Tập 1 sách của tác giả Vy Thanh là một tài liệu lịch sử quý báu. Có thể nó chưa hiện thực là hoàn hảo, nhưng chắc chắn quyển sách này là đầu cầu có cơ sở vững vàng cho các thế hệ sau hoàn tất lịch sử của quê hương Việt Nam./. Vy Thanh ./.

  • Bìa Cứng.
  • Số Trang: 688.
  • Kích Thước: Cao 9.2' x rộng 6' x dầy 2'.
  • Trọng Lượng: 2.85 lbs.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.