KYTB Lò Đào tạo Cán bộ Sách động của Quốc tế Cộng sản - Tập 1

KYTB Lò Đào tạo Cán bộ Sách động của Quốc tế Cộng sản - Tập 1
LỜI GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: Tài liệu dày trên 1500 trang, chia làm 2 Tập. Tập 1 (phát hành năm 2013) có 4 chương (688 trang). Tập 2 (sẽ phát hành năm 2014) có 3 chương (800+ trang). Tập 1 có danh sách tài liệu tham khảo (bibliography), phụ lục (appendice), và danh mục (index), 72 ảnh (54 màu, 18 đen trắng) và bản đồ màu.
Our PriceUS$35.00
CodeRL-CRVV-02EG
Stock 16
Weight 2.85
Save wishlist

LỜI GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: Tài liệu dày trên 1500 trang, chia làm 2 Tập. Tập 1 (phát hành năm 2013) có 4 chương (688 trang). Tập 2 (sẽ phát hành năm 2014) có 3 chương (800+ trang). Tập 1 có danh sách tài liệu tham khảo (bibliography), phụ lục (appendice), và danh mục (index), 72 ảnh (54 màu, 18 đen trắng) và bản đồ màu.

Bố cục của Tập 1: Chương Đầu: Lời phi lộ; Chương II: Nguồn gốc trường đào tạo cán bộ sách động cộng sản; Chương III: Chương trình đào tạo cán bộ sách động cộng sản; Chương IV: Những học viên cộng sản Việt Nam đã sang Nga học.

Nội dung của Tập 1 chú trọng 3 đề tài theo thứ tự: (1) Trường đào tạo cán bộ sách động cộng sản, (2) Chương trình đào tạo cán bộ sách động cộng sản, và (3) Những học viên cộng sản Việt Nam đầu tiên đã sang Liên sô học làm cách mạng. Trong Chương Đầu, tác giả định nghĩa rõ nhóm chữ 'cán bộ cộng sản sách động.” Tại các trang tiếp theo: Mục đích của sách, Bố cục của toàn bộ sách (Tập 1 và Tập 2), và Phương pháp dùng trong công tác biên khảo. Phương pháp biên soạn được trình bày rõ ràng, giúp người đọc dễ theo dõi các sự kiện xưa, tên người, và địa danh được dẫn chứng. Tại Chương II tác giả cho biết sự trưởng thành của chế độ cộng sản do Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Liên sô lãnh đạo: cán bộ cộng sản là yếu tố căn bản. Tại Chương III, những chương trình đã được áp dụng tại các trường của Quốc tế Cộng sản, dạy cho học viên cộng sản từ các nước trên thế giới đến Liên sô học làm cách mạng. Việc phân tích những chương trình này làm rõ nét yêu cầu đào tạo cán bộ: trang bị vừa lý thuyết cộng sản lẫn kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Trong Chương IV, tác giả cẩn thận ghi chép lý lịch của từng học viên cộng sản Việt Nam đầu tiên đã sang Nga học. Nói chung, Tập 1 sách của tác giả Vy Thanh là một tài liệu lịch sử quý báu. Có thể nó chưa hiện thực là hoàn hảo, nhưng chắc chắn quyển sách này là đầu cầu có cơ sở vững vàng cho các thế hệ sau hoàn tất lịch sử của quê hương Việt Nam./. Vy Thanh ./.

  • Bìa Cứng.
  • Số Trang: 688.
  • Kích Thước: Cao 9.2' x rộng 6' x dầy 2'.
  • Trọng Lượng: 2.85 lbs.

No recommended products at the moment.
 
Khi Đồng Minh Nhảy Vào
...cuốn Khi Đồng Minh Nhảy Vào sẽ nối tiếp với các tác giả để làm sáng tỏ hơn nữa cho sự thật và cho công lý về cuộc chiến Việt Nam. Trong cuộc chiến ấy, một phần đông giới truyền thông và tác giả Hoa Kỳ luôn luôn đặt ra một câu hỏi: "Tại sao phải gửi thanh niên Hoa Kỳ sang chiến đấu cho thanh niên Việt Nam?" (Why sending American boys to fight for Vietnamese boys?" Luận điệu này đóng góp không ít vào việc dẫn đến những cuộc biểu tình vĩ đại đòi hỏi phải rút khỏi Miền Nam...
Our Price: US$30.00

click to see more

 
...cuốn Khi Đồng Minh Nhảy Vào sẽ nối tiếp với các tác giả để làm sáng tỏ hơn nữa cho sự thật và cho công lý về cuộc chiến Việt Nam. Trong cuộc chiến ấy, một phần đông giới truyền thông và tác giả Hoa Kỳ luôn luôn đặt ra một câu hỏi: "Tại sao phải gửi thanh niên Hoa Kỳ sang chiến đấu cho thanh niên Việt Nam?" (Why sending American boys to fight for Vietnamese boys?" Luận điệu này đóng góp không ít vào việc dẫn đến những cuộc biểu tình vĩ đại đòi hỏi phải rút khỏi Miền Nam...
Our Price: US$30.00

click to see more

 
Từ Ngõ Phất Lộc Đến Weimar


Tháng 3 năm 2013 tôi nhận giấy mời của ông thị trưởng thành phố Weimar, Cộng hòa liên bang Đức. Ông thị trưởng thay mặt thành phố nhã ý mời tôi đến Weimar để tham quan thành phố và sáng tác văn chương...

(Giá discount, bớt $2 cho những orders online từ 07/03/17 đến 30/04/17)
Our Price: US$18.00
Retail Price : US$20.00

click to see more

 


Tháng 3 năm 2013 tôi nhận giấy mời của ông thị trưởng thành phố Weimar, Cộng hòa liên bang Đức. Ông thị trưởng thay mặt thành phố nhã ý mời tôi đến Weimar để tham quan thành phố và sáng tác văn chương...

(Giá discount, bớt $2 cho những orders online từ 07/03/17 đến 30/04/17)
Our Price: US$18.00
Retail Price : US$20.00

click to see more