Lược Khảo Nền Hành Chánh Việt Nam

LKNHCVN-TCH-2018 1.9lbs
US$25.00
Stock 7

Rồi ngày qua ngày, kinh nghiệm của đời sống được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau, tích lũy và được lưu truyền để hình thành xã hội.

addthis

....

Khi làng, xóm được phát triển, dân số của địa phương ngày thêm đông đúc, người ta nghĩ đến việc suy cử một người nào đó đứng ra gánh vác công việc chung; người được suy cử, từ đó trở thành người lãnh đạo của tập thể, của làng, xóm. Rồi tất cả những người lãnh đạo chung cho cả toàn khu vực; sau này trở thành một tiểu quốc trong chế độ phong kiến. Sau cùng, các tiểu quốc thống hợp lại để trở thành quốc gia; có lẽ việc các vua Hùng dựng nước Văn Lang thuở xa sưa đã phát triển theo trình tự như thế.

....
 
  • Tác Giả: Trần Công Hàm (Anh Thái Phượng)
  • Bìa Mềm
  • Số Trang: 600.
  • Kích Thước: Cao 8.5" x Rộng 5.5" x Dầy 1.4"
  • Trọng Lượng: 1.9 lbs
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.