Lịch Sách Tử Vi Nhựt Thanh Mậu Tuất 2018

LSTVNTMT-2018 2.5kg
US$25.00
Stock 0

Lịch Sách Tử Vi Nhựt Thanh Mậu Tuất bao gồm tử vi Tây Phương, tử vi Đông Phương và Lịch Đại Tam Tông Miếu

addthis

Lịch Sách Tử Vi Nhựt Thanh Mậu Tuất 2018 bao gồm tử vi Tây Phương, tử vi Đông Phương và Lịch Đại Tam Tông Miếu.
Bao gồm giờ tốt xấu, ngày nên cữ và các câu ca dao, danh nhân, tục ngữ của Phật, Lão, Khổng, Thiên Chúa, Hồi Giáo và các triết gia, anh hùng thi sĩ và các danh nhân trên thế giới. 

Có bảng tính giờ sinh cho Tử Vi Đông Phương.

Có bảng tính ngày tháng năm sinh cho Tử Vi Đông Phương.


  • Tác Giả: Nhựt Thanh.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 906.
  • Kích Thước: Cao 9.5" x Rộng 6.5" x Dầy 1.5"
  • Trọng Lượng: 2.5 lbs
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.