Kỹ Thuật Săn Tin Viết Tin

R6-7ODT-TWGV 0.68lbs
US$12.00
Stock 24

Trước nhu cầu thường trực của thông tín viên, các chuyên viên, các ngành thông tin báo chí, của các sinh viên ban báo chí học, chúng tôi sưu tập các bài giảng, bài thuyết trình, sửa chữa cho có mạch lạc để in thành cuốn sách 'SĂN TIN, VIẾT TIN' này. Đây như là một đóng góp nhỏ mọn đối với những người muốn tìm hiểu về những nguyên tắc căn bản trong nghề.

addthis

Trước nhu cầu thường trực của thông tín viên, các chuyên viên, các ngành thông tin báo chí, của các sinh viên ban báo chí học, chúng tôi sưu tập các bài giảng, bài thuyết trình, sửa chữa cho có mạch lạc để in thành cuốn sách 'SĂN TIN, VIẾT TIN' này. Đây như là một đóng góp nhỏ mọn đối với những người muốn tìm hiểu về những nguyên tắc căn bản trong nghề.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 272 .
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5.5' x dầy 0.6'.
  • Trọng Lượng: 10.8 oz.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.