Việt Sử Bằng Tránh quyển 4 - Lý Nam Đế Và Triệu Việt Vương Ngô Quyền

VSBTQ4-LNDVTVVNQ-2017 1lbs
US$20.00
Stock 7

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

addthis

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia. Quốc gia đó được dựng nên từ bao giờ, do ai, trải qua bao nhiêu triều đại? Được tồn tại cho đến ngày nay, dân tộc làm chỉ quốc gia đó đã phải tốn bao xương máu, công sức để giữ vũng được quốc gia từ đời này sang đời khác mà truyền lại cho con cháu từ đời nọ sang đời kia.

 

Dưới các triều đại quân chủ, quốc sử do Quốc sử quán ghi chép. Do vậy, sử thường ghi chép những việc trong cung đình mà ít chú trọng tới việc dân gian. Dưới thời Cộng sản, theo chủ trương của Karl Marx, lịch sử là lịch sử đấu tranh giai cấp, các nhà viết sử Mác xít đã bôi xóa, sửa chữa, bóp méo viết lại lịch sử cho thích hợp với nhãn quan của Marx.Bởi thế môn học lịch sử lẽ ra là một môn học rất hào hứng thích thú khêu gợi lòng yêu nước, yêu dân tộc...

  • Tác Giả; Bảo Vân Bùi Văn Bảo
  • Bìa Mềm
  • Số Trang: 108
  • Kích Thước: Cao 11" x Rộng 8.5" x Dầy 0.25"
  • Trọng Lượng: 1 lb

No recommended products at the moment.