Việt Sử Bằng Tránh quyển 4 - Lý Nam Đế Và Triệu Việt Vương Ngô Quyền

Việt Sử Bằng Tránh quyển 4 - Lý Nam Đế Và Triệu Việt Vương Ngô Quyền

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

Our PriceUS$20.00
CodeVSBTQ4-LNDVTVVNQ-2017
Stock 9
Weight 1
Save wishlist

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia. Quốc gia đó được dựng nên từ bao giờ, do ai, trải qua bao nhiêu triều đại? Được tồn tại cho đến ngày nay, dân tộc làm chỉ quốc gia đó đã phải tốn bao xương máu, công sức để giữ vũng được quốc gia từ đời này sang đời khác mà truyền lại cho con cháu từ đời nọ sang đời kia.

 

Dưới các triều đại quân chủ, quốc sử do Quốc sử quán ghi chép. Do vậy, sử thường ghi chép những việc trong cung đình mà ít chú trọng tới việc dân gian. Dưới thời Cộng sản, theo chủ trương của Karl Marx, lịch sử là lịch sử đấu tranh giai cấp, các nhà viết sử Mác xít đã bôi xóa, sửa chữa, bóp méo viết lại lịch sử cho thích hợp với nhãn quan của Marx.Bởi thế môn học lịch sử lẽ ra là một môn học rất hào hứng thích thú khêu gợi lòng yêu nước, yêu dân tộc...

  • Tác Giả; Bảo Vân Bùi Văn Bảo
  • Bìa Mềm
  • Số Trang: 108
  • Kích Thước: Cao 11" x Rộng 8.5" x Dầy 0.25"
  • Trọng Lượng: 1 lb

Please review these other products:

 
Việt Sử Bằng Tránh quyển 1 - Huyền Sử Đời Hùng
Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.
Our Price: US$20.00

click to see more

 
Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.
Our Price: US$20.00

click to see more

 
Việt Sử Bằng Tránh quyển 2 - Thục An Dương Vương và Nhà Triệu

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

Our Price: US$20.00

click to see more

 

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

Our Price: US$20.00

click to see more

 
Việt Sử Bằng Tránh quyển 3 - Hai Bà Trưng - Bà Triệu

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

Our Price: US$20.00

click to see more

 

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

Our Price: US$20.00

click to see more

No recommended products at the moment.