Ký sự Du Lịch Miền Tây Hoa Kỳ

JS-3OSN-Z944 1lbs
US$15.00
Stock 11

Tìm hiểu về đất nước, con người, xã hội, phong tục của Hoa Kỳ là một việc làm hữu ích cho người Việt Nam chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ để hiểu biết thêm về quê hương thứ hai của mình đang sống.

addthis

Tìm hiểu về đất nước, con người, xã hội, phong tục của Hoa Kỳ là một việc làm hữu ích cho người Việt Nam chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ để hiểu biết thêm về quê hương thứ hai của mình đang sống.

Có hiểu biết mới có thông cảm, yêu thương và gắn bó, trách nhiệm với quê hương thứ hai đã rộng rãi cưu mang... (Trích lời nói đầu)

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 412 .
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 1'.
  • Trọng Lượng: 1 lb.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.