Ký Sự Du Lịch Miền Đông Nước Mỹ Và Canada

A5-UOFQ-LJD5 1lbs
US$15.00
Stock 9

Ở quyển 'Miền Ðông Nước Mỹ và Canada' ghi lại những chuyến đi qua các thành phố lớn Canada và nhiều tiểu bang Miền Ðông Hoa Kỳ, cũng là vùng kinh tế, kỹ nghệ, tài chánh quan trọng nhất của nước Mỹ.

addthis

Ở quyển 'Miền Ðông Nước Mỹ và Canada' ghi lại những chuyến đi qua các thành phố lớn Canada và nhiều tiểu bang Miền Ðông Hoa Kỳ, cũng là vùng kinh tế, kỹ nghệ, tài chánh quan trọng nhất của nước Mỹ.

New York là thành phố nắm thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đồng thời của cả thế giới, nó được xem như là thủ đô của thế giới.Các nước mỗi ngày đều nhìn về New York và Washington DC để hoạch định kế hoạch kinh tế, tài chánh cho mình... (Trịnh Hảo Tâm, đôi lời trước khi vào sách)

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 348 .
  • Kích Thước: Cao 11' x Rộng 5.5' x dầy 0.75'.
  • Trọng Lượng: 1 lb.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.