Tưởng Niệm Nhà Báo Như Phong Lê Văn Tiến

TNNBNPLVT-VEPNVB2016 1.9lbs
US$25.00
Stock 5

...dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

addthis

Nội dung cuốn sách gồm các bài của bằng hữu viết về anh Như Phong, họ thuộc nhiều thế hệ từ lứa tuổi 20 tới ngoài 90. Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng "một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Ðây cũng là nén nhang tưởng nhớ nhân ngày giỗ thứ 15 của anh Như Phong. Nén nhang ấy cũng gửi tới cả những người Bạn của anh đã viết bài sau khi anh Như Phong mất nhưng nay một số cũng đã không còn nữa như: nhà thơ Hà Thượng Nhân Phạm Xuân Ninh, ký giả Lô-Răng Phan Lạc Phúc, nhà biên khảo Nguyễn Ngọc Bích, ký giả Lê Thiệp, bà Ðỗ Thúc Vịnh.

Chân thành cám ơn tác giả các bài viết, các bạn hữu đã cung cấp những hình ảnh và tư liệu hiếm quý đóng góp cho tập sách tưởng niệm này.


NXB Việt Ecology Press
và Người Việt Books
Little Saigon 09.11.2016

  • Tác Giả: 46 tác giả.
  • Bìa Mềm
  • Kích Thước: Cao 8.5" x Rộng 5.5" x Dầy 1.5"
  • Trọng Lượng: 1.9 lbs

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.