Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi

Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
Nếu chúng ta biết thực tập và thấm nhuần thực tại vô sinh bất diệt, nếu ta hiểu được rằng đến-đi, tới-lui chỉ là những ý nệm, và nếu ta hiện diện một cách vững chãi, bình an, thì ta có thể độ được người sắp chết. Ta có thể giúp họ chết một cách bình an. Ta có thể giúp chính ta hiểu rằng có sự chết, nghĩa là không có sợ hãi. Chỉ có sự tiếp tục mà thôi.
Our PriceUS$12.00
CodeEA-OSDD-H6VY
Stock 15
Weight 1.4
Save wishlist

Nếu chúng ta biết thực tập và thấm nhuần thực tại vô sinh bất diệt, nếu ta hiểu được rằng đến-đi, tới-lui chỉ là những ý nệm, và nếu ta hiện diện một cách vững chãi, bình an, thì ta có thể độ được người sắp chết. Ta có thể giúp họ chết một cách bình an. Ta có thể giúp chính ta hiểu rằng có sự chết, nghĩa là không có sợ hãi. Chỉ có sự tiếp tục mà thôi.

  • Tác Giả: Thích Nhất Hạnh.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 230 .
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 0.5'.
  • Trọng Lượng: 1.4 lbs.

No recommended products at the moment.
 
Bồ Tát Tại Gia Bồ Tát Xuất Gia
Ngồi ngay giữa nơi thị tứ mà thân tâm không động thì mới gọi là ngồi thiền cao. Our Price: US$14.00

click to see more

 
Ngồi ngay giữa nơi thị tứ mà thân tâm không động thì mới gọi là ngồi thiền cao.
Our Price: US$14.00

click to see more

 
Hạnh Phúc Mộng và Thực - Kinh Tam Di Đề bình giải (Samiddhi Sutra)
Trong văn học Phật giáo, tâm có khi được ví với đất. Tại bất cứ nơi nào ở xóm Thượng, nếu quí vị cày lên một khoảng đất, bừa cho nhỏ rồi tưới nước, một thơi gian sau sẽ thấy rau dền mọc lên. Quí vị hỏi rau dền ở đâu mà mọc ra như vậy? Rau dền đã có hạt giống ngay trong lòng đất ở xóm Thượng. Our Price: US$14.00

click to see more

 
Trong văn học Phật giáo, tâm có khi được ví với đất. Tại bất cứ nơi nào ở xóm Thượng, nếu quí vị cày lên một khoảng đất, bừa cho nhỏ rồi tưới nước, một thơi gian sau sẽ thấy rau dền mọc lên. Quí vị hỏi rau dền ở đâu mà mọc ra như vậy? Rau dền đã có hạt giống ngay trong lòng đất ở xóm Thượng.
Our Price: US$14.00

click to see more

 
Giai Phẩm Xuân Người Việt Canh Tý 2020
Mời độc giả đón mua Giai Phẩm Xuân Canh Tý 2020 của Người Việt. Phát hành khắp miền Nam California và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. Our Price: US$8.00

click to see more

 
Mời độc giả đón mua Giai Phẩm Xuân Canh Tý 2020 của Người Việt. Phát hành khắp miền Nam California và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ.
Our Price: US$8.00

click to see more