Thơ Lính Chiến Miền Nam

Thơ Lính Chiến Miền Nam
...
Tập thơ mà bạn đang cầm trong tay là sản phẩm của lính. Không phải lính ma, lính kiểng, lính bàn giấy, lính văn phòng mà là lính chiến đấu trong một cuộc chiến cam go, đứng trước một kẻ thù dầy dạn chiến trường, đầy mưu mẹo và không cho ta bao nhiêu lựa chọn: hoặc mình sống thì anh ta phải chết và ngược lại.
...
Our PriceUS$20.00
CodeTLCMN-NHT2016
Stock 7
Weight 1.4
Save wishlist

...

Song điều lạ là những người lính suốt đời này (chứ không phải chỉ đi "tua” một năm, hai năm rồi về) lại vẫn có chỗ cho tình thương, cho người yêu, cho tình đồng đội, tình vợ con, tình nhân loại, không trừ cả tình lân mẫn dành cho đối phương… khi họ ngã ngựa.

Tập thơ mà bạn đang cầm trong tay là sản phẩm của lính. Không phải lính ma, lính kiểng, lính bàn giấy, lính văn phòng mà là lính chiến đấu trong một cuộc chiến cam go, đứng trước một kẻ thù dầy dạn chiến trường, đầy mưu mẹo và không cho ta bao nhiêu lựa chọn: hoặc mình sống thì anh ta phải chết và ngược lại.

Thành thử ở đây không có thơ — dù hay đến đâu — của những người lính không có dịp mặc áo trận ra chiến trường, không đối diện với cái chết hàng ngày hàng giờ để có thể chết thật bất ngờ, chết thật tình cờ như trong một bài hát của Trịnh Công Sơn.

Những thơ này cũng được tuyển chọn bởi những người lính thứ thiệt mà giờ đây quay ra làm Thư Quán để giữ cái di sản vô cùng phong phú thơ chiến đấu của người lính Việt Nam Cộng Hòa.

Và cuối cùng, những thơ này cũng được chuyển ngữ bởi một người đã thực sự vào sinh ra tử để có thể thông cảm sâu xa với những "tình cảm mãnh liệt” của những đồng đội của anh.

¬NGUYỄN NGỌC BÍCH

  • Tác Giả: Nhiều tác giả
  • Bìa Mềm
  • Số Trang: 416
  • Kích Thước: Cao 8.5" x Rộng 5.5" x Dầy 1"
  • Trọng Lượng: 1.4 lbs
No recommended products at the moment.
 
Cơ Cấu Việt Ngữ Quyển 1
Tiếng Việt là cái bảo tàng viện của lịch sử dân tộc Việt. Tiếng Việt là tiếng lòng của dân Việt. Tiếng Việt là một phần của tâm hồn người Việt. Bộ sách này để dâng lên tổ quốc Việt Nam với lòng thành của một người con dân đã được cứu khỏi ngọn lửa chiến tranh và phân hóa… Our Price: US$20.00

click to see more

 
Tiếng Việt là cái bảo tàng viện của lịch sử dân tộc Việt. Tiếng Việt là tiếng lòng của dân Việt. Tiếng Việt là một phần của tâm hồn người Việt. Bộ sách này để dâng lên tổ quốc Việt Nam với lòng thành của một người con dân đã được cứu khỏi ngọn lửa chiến tranh và phân hóa…
Our Price: US$20.00

click to see more

 
Cơ Cấu Việt Ngữ quyển 2
Tiếng Việt là cái bảo tàng viện của lịch sử dân tộc Việt. Tiếng Việt là tiếng lòng của dân Việt. Tiếng Việt là một phần của tâm hồn người Việt. Bộ sách này để dâng lên tổ quốc Việt Nam với lòng thành của một người con dân đã được cứu khỏi ngọn lửa chiến tranh và phân hóa… Our Price: US$25.00

click to see more

 
Tiếng Việt là cái bảo tàng viện của lịch sử dân tộc Việt. Tiếng Việt là tiếng lòng của dân Việt. Tiếng Việt là một phần của tâm hồn người Việt. Bộ sách này để dâng lên tổ quốc Việt Nam với lòng thành của một người con dân đã được cứu khỏi ngọn lửa chiến tranh và phân hóa…
Our Price: US$25.00

click to see more

 
Mấy Vấn Đề Phê Bình Và Lý Thuyết Văn Học
...việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Theo tôi, đó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.

Nguyễn Hưng Quốc
Our Price: US$28.00

click to see more

 
...việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Theo tôi, đó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.

Nguyễn Hưng Quốc
Our Price: US$28.00

click to see more

 
Văn Học Việt Nam Dưới Chế Độ Cộng Sản
Ðây là cuốn sách đầu tiên, và cho đến nay, dường như là duy nhất, viết về văn học dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam từ năm 1945 đến 1990 từ một góc nhìn hoàn toàn độc lập. Our Price: US$21.00

click to see more

 
Ðây là cuốn sách đầu tiên, và cho đến nay, dường như là duy nhất, viết về văn học dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam từ năm 1945 đến 1990 từ một góc nhìn hoàn toàn độc lập.
Our Price: US$21.00

click to see more

 
Công Giáo Việt Nam - Từ Đế Chế Đến Quốc Gia
Trước khi cuộc Chiến tranh Đông Dương kết thúc, người Việt Nam – chứ không phải người châu Âu – đã cai quản các giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Vinh, Hải Phòng và Sài Gòn. Sự năng động của giai đoạn thuộc địa, trong đó có sự cáo chung đầy bạo lực của nó, đã tạo ra quá trình phi thực dân hóa về mặt tôn giáo.
Our Price: US$30.00

click to see more

 
Trước khi cuộc Chiến tranh Đông Dương kết thúc, người Việt Nam – chứ không phải người châu Âu – đã cai quản các giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Vinh, Hải Phòng và Sài Gòn. Sự năng động của giai đoạn thuộc địa, trong đó có sự cáo chung đầy bạo lực của nó, đã tạo ra quá trình phi thực dân hóa về mặt tôn giáo.
Our Price: US$30.00

click to see more