Khối 8406 Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam

Khối 8406 Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam
Mục tiêu cao nhất trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để, chú không phải được "đổi mới" tùng phần hay điều chỉnh vặt vãnh như đang xảy ra.
Our PriceUS$20.00
CodeK8406TDDCCVN-NTG2016
Stock 19
Weight 1
Save wishlist

Mục tiêu cao nhất trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để, chú không phải được "đổi mới" tùng phần hay điều chỉnh vặt vãnh như đang xảy ra. Cụ thể là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyen, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của Nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu...".


  • Tác Giả: Nhiều tác giả.
  • Bìa Mềm
  • Số Trang: 330
  • Kích Thước: Cao 8.5" x Rộng 5.5" x Dầy 0.75"
  • Trọng Lượng 1 lb
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.