Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai

NV-KSKNTH 0.625lbs
US$12.00
Stock 8

Chúng ta đang ở trong một bối cảnh thế giới thuận lợi đầy triển vong. Chưa bao giờ khả năng chấm dứt chế độ độc tài toàn trị và bước vào kỷ nguyên dân chủ lớn bằng lúc này.


addthis

Chúng ta đang ở trong một bối cảnh thế giới thuận lợi đầy triển vong. Chưa bao giờ khả năng chấm dứt chế độ độc tài toàn trị và bước vào kỷ nguyên dân chủ lớn bằng lúc này.

Một làn sóng dân chủ mới, làn sóng dân chủ thứ tư trong lịch sử thế giới, đã bắt đầu và đang tiếp tục dâng lên trong khi chế độ độc tài đã rã rượi, cạn kiệt về cả uy tín, trí tuệ, lòng tin và ý chí .

  • Tác Giả: Nguyễn Gia Kiểng.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 200 .
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 0.7'.
  • Trọng Lượng: 0.625.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.