Khả Thể

B1-LILM-IC7M 1.2kg
US$15.00
Stock 21

'Ngôn ngữ của Đặng Thơ Thơ là một ngôn ngữ sáng tạo. Có vẻ như nó phát xuất từ những giấc mơ. Trong những giấc mơ của Đặng Thơ Thơ, có khi người ta nhìn ra được những gốc rẽ chằng chịt của đời sống. Những gốc rễ phân mảnh. Những gốc rễ đã bị phân huỷ bởi lịch sử, truyền thống và thời gian, thậm chí bởi niềm tin của con người.

addthis

Ngôn ngữ của Đặng Thơ Thơ là một ngôn ngữ sáng tạo. Có vẻ như nó phát xuất từ những giấc mơ. Trong những giấc mơ của Đặng Thơ Thơ, có khi người ta nhìn ra được những gốc rẽ chằng chịt của đời sống. Những gốc rễ phân mảnh. Những gốc rễ đã bị phân huỷ bởi lịch sử, truyền thống và thời gian, thậm chí bởi niềm tin của con người.

Đặng Thơ Thơ tạo dựng lại chúng, cho chúng những xương thịt và một dòng máu mới. Dòng máu mà cô bắt gặp hoặc tìm được trong những giấc mơ mình. Truyện của Đặng Thơ Thơ mang tính huỷ tạo, theo nhiều nghĩa. Chúng cũng có thể mang cái nghĩa 'huỷ tạo” (deconstruction) của 'hậu hiện đại.” Có những giấc mơ khác của tác giả chỉ thuần tuý là một sự khai dựng, mang mật nghĩa của sự 'bịa tạc,” một thuộc tính và cũng là một yếu tính của văn chương. Ý nghĩa thật của chúng nằm trong lời chứng của người kể chuyện. Nó không hẳn là có giá trị trước lịch sử, trước niềm tin tôn giáo, trước sự xác tín tinh thần, hoặc triết lý hay thái độ sống của người đọc. Giá trị của những 'khả thể” ấy, những giấc mơ ấy, nằm trong lãnh địa của văn chương. Đặng Thơ Thơ ý thức rất rõ trò chơi của mình. Trò chơi của những giấc mơ và của sự viết. Tác giả vừa chơi, vừa phân tích, giải minh nó.

Đặng Thơ Thơ là một nhà văn của sự sáng tạo. Và cái viết của cô, những giấc mơ của cô, cháy rực, lấp lánh, và có lânPhúc tinh, đã mang cùng với chúng dấu ấn của sự sáng tạo này. Bùi Vĩnh Phúc

  • Tác Giả: Đặng Thơ Thơ.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 220 .
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5' x dầy 0.4'.
  • Trọng Lượng: 1.2 lbs.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.