Hồ Chí Minh Nhận Định Tổng Hợp

Hồ Chí Minh Nhận Định Tổng Hợp
Tới nay, khối Cộng Sản chỉ còn là một dấu tích của thế kỷ 20, nhưng tiếng nói chính xác của thực tế lịch sử Việt Nam cũng như chân dung thực sự của Hồ Chí Minh vẫn chưa thoát cảnh bị vùi lấp dưới ảnh hưởng của trận tuyến tuyên truyền Cộng Sản.
Our PriceUS$32.00
Code5B-MWBP-WJR3
Stock 5
Weight 2.11
Save wishlist

Tới nay, khối Cộng Sản chỉ còn là một dấu tích của thế kỷ 20, nhưng tiếng nói chính xác của thực tế lịch sử Việt Nam cũng như chân dung thực sự của Hồ Chí Minh vẫn chưa thoát cảnh bị vùi lấp dưới ảnh hưởng của trận tuyến tuyên truyền Cộng Sản.

Vẫn còn không ít người diễn tả Hồ Chí Minh như một nhà cách mạng ái quốc của Việt Nam, một người có công đầu giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị ngoại bang dù trên thực tế, hết thẩy đều đồng ý rằng Hồ Chí Minh là tín đồ thuần thành của chủ nghĩa Cộng Sản và trong lý thuyết Cộng Sản không có điểm nào dung nạp tinh thần dân tộc. ... Ý nghĩ của chúng tôi chỉ trở lại với một điều từng được trình bày trong cuốn sách viết trước đây là nếu không đặt Hồ Chí Minh cùng cuộc chiến mà ông chủ trương và lãnh đạo trong bối cảnh chiến tranh ý thức hệ toàn cầu do Cộng Sản chủ trương thì chẳng khác những nhà khoa học trước và đương thời với Copernic và Gallilée, cứ nhất định bảo mặt trời xoay quanh trái đất.

Mọi người đã rõ số phận của Gallilée lúc ấy nhưng ngày nay chỉ người điên mới nói mặt trời xoay quanh trái đất. Không sớm ắt muộn, thực tế sẽ dõng dạc cất lên tiếng nói chính xác không gì có thể rời đổi nổi... - Minh Võ

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 430 .
  • Kích Thước: Cao 9.5' x Rộng 6.5' x dầy 1.6'.
  • Trọng Lượng: 2.1 lbs.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.