Giáp Chiến Cộng Sản 1

Giáp Chiến Cộng Sản 1
Thủ tướng cần phải nhanh chóng hành động, thời cơ chỉ có một. Xét thời thế và lực lượng thủ tướng không hành động trong lúc này sẽ không còn lúc nào khác. Đó là cách duy nhất để thủ tướng cứu thủ tướng, đại gia đình của thủ tướng, nhóm lợi ích của thủ tướng, và từ đó con đường đa nguyên, dân chủ sẽ đến với dân tộc, tương lai của dân tộc mới dần dần sáng lên được.
Our PriceUS$22.00
CodeNVS-GCCS
Stock 22
Weight 1.6
Save wishlist

...

Trước đây, người ta ủng hộ thủ tướng là vì người ta sợ bọn Trọng lú quá thân với Tàu Cộng, cúi đầu dâng nước cho Tàu Cộng, nay người ta thấy thủ tướng chỉ thực dụng cho riêng mình, nhóm lợi ích của riêng mình, làm cho đất nước tanh bành, tan nát, đúng ý của Tàu, còn hơn cả Trọng lú, thì lòng căm thù của dân chúng đối với thủ tướng, gia đình thủ tướng như thế nào, hẳn bản tính thực dụng của thủ tướng đã chỉ rõ cho thủ tướng biết rồi. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, trong đó giới hạn về lòng tin trong thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay là ngắn nhất.

Thủ tướng cần phải nhanh chóng hành động, thời cơ chỉ có một. Xét thời thế và lực lượng thủ tướng không hành động trong lúc này sẽ không còn lúc nào khác. Đó là cách duy nhất để thủ tướng cứu thủ tướng, đại gia đình của thủ tướng, nhóm lợi ích của thủ tướng, và từ đó con đường đa nguyên, dân chủ sẽ đến với dân tộc, tương lai của dân tộc mới dần dần sáng lên được.

...

(Trích bài: Thư Ngỏ Gửi Ông Thủ Tướng)

  • Tác Giả: Phạm Thành.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 503 .
  • Kích Thước: Cao 9' x rộng 5.5' x dầy 1.3'.
  • Trọng Lượng: 1.6 lb

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.