Đức Phật Giữa Chúng Ta

CW-08GI-UJFE 0.7lbs
US$25.00
Stock 0

Cuốn sách này nói về cái khiá-cạnh sống cuả Đạo Phật. Muốn nói về cái khiá-cạnh ấy, tất phải quay về với Đức Phật như-đã-đến-trong-loài-người. Đó là tên cuả Ngài tự gọi.

addthis

Cuốn sách này nói về cái khiá-cạnh sống cuả Đạo Phật. Muốn nói về cái khiá-cạnh ấy, tất phải quay về với Đức Phật như-đã-đến-trong-loài-người. Đó là tên cuả Ngài tự gọi.

Ngài tự gọi là Như-Lai. Rồi nhìn đến hào-quang cuả Giáo-lí mà Ngài đã truyền dạy trong những thế-kỉ sau sự đến ấy. Và sau cùng, phóng cái ánh sáng ấy vào giưã đời nay, trong sự cuồng-loạn hầu như vô-vọng cuả đời chúng ta. Ánh sáng cuả Đạo Phật không thể làm cho có những gì chưa có. Còn cần nhiều yếu-tố khác nưã. Chúng ta không thể quên được rằng chúng ta sống sau Đức Phật hơn hai mươi lăm lần trăm năm cuả cõi người. Tâm-linh cuả con người có lẽ chưa thăng tiến hơn được bao nhiêu đối với thời xưa, nhưng năng-lực cuả con người thì đã tăng lên gấp bội.

Đạo Phật tin tưởng ở con người, tin rằng con người có thể tự cứu mình được, và có thể tự giải thoát ra khỏi cái đời sống như hiện có. - TRẦN NGỌC NINH

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 140.
  • Kích Thước: Cao 11' x Rộng 9' x dầy .6'
  • Trọng Lượng: .7 lb

 

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.