Sơ Lược 40 Năm Văn Học Nghệ Thuật Việt 1975-2015

Sơ Lược 40 Năm Văn Học Nghệ Thuật Việt 1975-2015
Cách đây nhiều năm, khi khởi sự viết tập sách này, vì không hề có tham vọng làm công việc giống như 'tổng kết” hay 'tổng quan” một giai đoạn VĂN HỌC NGHỆ THUẬT quá rộng lớn nên, chúng tôi đã giới hạn nội dung bằng cách minh thị ngay nơi tựa sách là: 'SƠ LƯỢC 40 NĂM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT (1975- 2015)”
Our PriceUS$33.00
CodeNV-HT-DTL-SL40NVH
Stock 4
Weight 2.3
Save wishlist

Cách đây nhiều năm, khi khởi sự viết tập sách này, vì không hề có tham vọng làm công việc giống như 'tổng kết” hay 'tổng quan” một giai đoạn VĂN HỌC NGHỆ THUẬT quá rộng lớn nên, chúng tôi đã giới hạn nội dung bằng cách minh thị ngay nơi tựa sách là: 'SƠ LƯỢC 40 NĂM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT (1975- 2015)”

Chúng tôi cũng không hề có tham vọng đóng vai nhà phê bình văn học mà, chỉ là người thu thập, ghi nhận một số những tác giả hiện diện trong sinh hoạt VĂN HỌC NGHỆ THUẬT giai đoạn vừa kể, không phân biệt hải ngoại hay trong nước.

Trích lời tựa của nhà thơ Du Tử Lê (www.dutule.com)

  • Tác Giả: Du Tử Lê.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 702 .
  • Kích Thước: Cao 9' x Rộng6' x dầy 2'.
  • Trọng Lượng: 2.3 lbs.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.