Đọc Hồi Ký Colonel Jean Leroy

KO-VZRI-W6FW 1lbs
US$20.00
Stock 5

Hồi ký của Leroy có nhiều chi tiết có giá trị lịch sử không thể phủ nhận được. Khuynh hướng chính trị có thể khác biệt, nhưng sự thật trình bày rất chính xác, đúng với hoàn cảnh, môi trường, lúc đó. Tường Lam rất cảm thông với Leroy, người anh hùng của Bình Đại An Hóa.

addthis

Hồi ký của Leroy có nhiều chi tiết có giá trị lịch sử không thể phủ nhận được. Khuynh hướng chính trị có thể khác biệt, nhưng sự thật trình bày rất chính xác, đúng với hoàn cảnh, môi trường, lúc đó. Tường Lam rất cảm thông với Leroy, người anh hùng của Bình Đại An Hóa.

Tường Lam dịch ra tiếng Việt hồi ký của Jean Leroy với lời kêu gọi người dân An Hóa hãy đọc để biết về thân thế sự nghiệp của ông. Tường Lam cũng là dân An Hóa như Leroy.

Người viết bài này cũng là dân An Hóa. Cùng cảm thông với Leroy và Tường Lam vậy.

Nguyễn Thanh Liêm, Ph.D - Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên VNCH giới thiệu.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 330 .
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 0.7'.
  • Trọng Lượng: 15.6 ounces.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.